คำกล่าวถวายอาสนะ

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายอาสนะ , ถวายอาสนะ ฐ อาสนะรองนั่ง , ปฏิบัติธรรม


คำกล่าวถวายอาสนะ
อิมานิ มะยัง ภันเต, อาสะนะวัตถานิ, สะปะริวารานิ,
ธัมมะปะฏิปัตติยา, ภิกขุสังฆัสสะ, นียาเทมะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, อาสะนะวัตถานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฎิคคัณหาตุ , อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง,
หิตายะ , สุขายะ , นิพพานายะ จะฯ


คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ผ้าอาสนะรองนั่ง, เพื่อการปฏิบัติธรรม, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ผ้าอาสนะรองนั่ง,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012263417243958 Mins