คำกล่าวถวายยานพาหนะ

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายยานพาหนะ

คำถวายยานพาหนะ

    อิมัง มะยัง ภันเต, ยานัง, ภิกขุสังฆัสสะ, นิยยาเทมะ,สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมัง ยานัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ

 

คำแปล

    ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ยานพาหนะนี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ยานพาหนะนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011645158131917 Mins