คำถวายหนังสือเรียน พร้อมคำแปล

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2558

คำถวายหนังสือเรียน พร้อมคำแปล
 

คำถวายหนังสือเรียน พร้อมคำแปล

 

คำถวายหนังสือเรียน

          อิมานิ มะยัง ภันเต, สิกขะนะปัณณานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, สิกขะนะปัณณานิ, สะปะริวารานิ, ปฏิคคัณหาตุ,
อัมหากังฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ

 

คำแปล

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายหนังสือเรียน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระสงฆ์, จงรับ, หนังสือเรียน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน ,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029481852054596 Mins