คำถวายยารักษาโรค พร้อมคำแปล

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2558

คำถวายยารักษาโรค พร้อมคำแปล

 

คำถวายยารักษาโรค

         อิมานิ  มะยัง ภันเต,คิลานะเภสัชชานิ,สะปะริวารานิ,ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชยามะ, สาธุ โน ภันเต,ภิกขุสังโฆ,อิมานิ,คิลานะเภสัชชานิ,สะปะริวารานิ,ปะฏิคคัณหาตุ,อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง,หิตายะ,สุขายะ,นิพพานายะ จะ ฯ

 

 

คำแปล

         ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอน้อมถวาย,ยารักษาโรค,พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,แด่พระภิกษุสงฆ์,ขอพระภิกษุสงฆ์,จงรับ,ยารักษาโรค,พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,เพื่อประโยชน์,เพื่อความสุข,เพื่อมรรคผลนิพพาน,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023838682969411 Mins