คำกล่าวถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัยสี่

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2555

 

คำกล่าวถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัยสี่

อิมานิ มะยัง  ภันเต, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,

โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ,

ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง,หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ  จะฯ

 

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, เครื่องไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น,

พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ,    

เครื่องไทยธรรม,  มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,

เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,  เพื่อมรรคผลนิพพาน,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012579997380575 Mins