คำถวายกระทงลอยประทีป พร้อมคำแปล

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2558

คำถวายกระทงลอยประทีป,คำแปล

คำถวายกระทงลอยประทีป

          มะยัง ภันเต,อิมินา, ธูปะทีปะสักกาเรนะ อะสุกายะ, นัมมะทายะ,ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน, ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ, อะยัง ธูปะทีปะสักกาเรนะ มุนิโน ปาวะทะลัญชัสสะ, ปูชา
อัมหากัง,ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ สังวัตตะตุ ฯ


 

คำแปล 

          ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอบูชา,ซึ่งรอยพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือกองทราย,ในแม่นํ้า,ชื่อว่า นัมมทานทีโน้น,ด้วยสักการะ,คือธูปเทียนนี้,ขอให้การบูชา,รอยพระพุทธบาท,ด้วยสักการะ คือธูปเทียนนี้,ขอจงเป็นไป,เพื่อประโยชน์,เพื่อความสุข,เพื่อมรรคผลนิพพาน,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ,ตลอดกาลนานเทอญ.

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026865299542745 Mins