คำถวายเสนาสนะกุฎิวิหาร พร้อมคำแปล

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2558

คำถวายเสนาสนะกุฎิวิหาร พร้อมคำแปล

 

คำถวายเสนาสนะกุฎิวิหาร          

          อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุทิสัสสะ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน, ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, เสนาสะนานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพนายะ จะ ฯ

 

 

คำแปล

          ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอน้อมถวาย, เสนาสนะเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์, ผู้มาแต่ทิศทั้ง ๔, ที่มาแล้วก็ดี, ที่ยังมิได้มาก็ดี, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งเสนาสนะเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพื่อมรรคผลนิพพาน,แก่ข้าพจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015668853123983 Mins