คำบอกบริขาร

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

คำบอกบริขาร

คำบอกบริขาร , คำขานนาค , บวช , บวชพระ , บรรพชา

       คำบอกบริขาร (ใช้ขานรับ พระอุปฌาย์) อยันเตปัตโต นี้เป็นบาตรของท่านหรือไม่ ผู้บวชก็ตอบว่าใช่ครับท่านผู้เจริญ แล้วพระอุปัชฌาย์จะถามต่ออีกทีละอย่างจนครบ 8 อย่าง ว่าของใช้สำหรับพระสงฆ์ที่จำเป็น 8 อย่างผู้บวชมีไหม เตรียมมาหรือยัง เพราะเวลาถามพระอาจารย์จะเอื้อมมือไปจับบริขารของพระที่เตรียมมาก่อนแล้วจึงถาม


คำบอกบริขาร

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า           สามเณรกล่าวรับว่า

อะยันเต  ปัตโต                     อามะ  ภันเต
อะยัง  สังฆาฏิ                       อามะ  ภันเต
อะยัง  อุตตะราสังโฆ              อามะ  ภันเต
อะยัง  อันตะระวาสะโก           อามะ  ภันเต 

                                                              

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0088259816169739 Mins