ความสำคัญของแผ่นฌาน

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

ความสำคัญของแผ่นฌาน

 

ความสำคัญของแผ่นฌาน
               ปกติการทำวิชชาปราบมารจะต้องอยู่ใน อิริยาบถนั่งบนแผ่นฌาน ซึ่งแผ่นฌานจะเป็นประดุจ อวัยวะหนึ่งของร่างกาย เหมือนแขน เหมือนขา ไม่ว่า จะเป็นพระนิพพานที่ละเอียด ๆ ท่านก็จะนั่งอยู่บนแผ่นฌาน หรือแม้แต่เวลาเข้าถึงพระนิพพานในตัวแล้ว เราก็จะเห็นว่าพระธรรมกายท่านนั่งอยู่บนแผ่นฌาน อยู่ใน อิริยาบถของพระผู้พิชิตมารหรือปราบมาร
   การไปนรกสวรรค์ก็เหมือนกัน ต้องเข้าฌานไปคือ ต้องเข้าไปในฌานให้ได้ เพราะเข้าไปแล้วมีความสุข
มีความบริสุทธิ์ มีความละเอียดยิ่งขึ้น จะทำให้ภาพที่เห็น ชัดขึ้น เพราะฉะนั้นกายของผู้รู้จะต้องมีฌานตลอด
เวลา ประดุจรัตนบัลลังก์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำหลาย ๆอย่าง อย่างในสมัยที่คุณยายไปช่วยพ่อในยมโลก
พระธรรมกาย (ที่นั่งอยู่บนแผ่นฌาน) ของคุณยายนี่แหละ..ทำให้ ไฟนรกดับ เครื่องทัณฑ์ทรมานสัตว์นรกหยุด ตอนนั้นคุณยายเพิ่งได้ธรรมะใหม่ ๆ คุณยายถามคุณยายทองสุขว่า “พี่ ๆ ฉันเห็นพ่อแล้วล่ะ แล้วฉันควรทำอย่างไร?” คุณยายทองสุขก็แนะนำว่า ให้เอาแผ่นฌานเลื่อนไปรับ  พอเลื่อนไปปุ๊บ ก็ดูดพ่อเข้ามานั่งเลย
           เพราะฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นลูกหลาน คุณยาย เราต้องมีส่วนในการไปอยู่ในแผ่นฌาน ซึ่งเป็นประดุจรัตนบัลลังก์ของท่านด้วย เกิดมาชาติหนึ่ง อย่างน้อยก็ต้องจารึกชื่อเข้าไปในแผ่นฌานของท่านให้ได้เวลาท่านไปไหนจะได้หอบเราไปด้วย.

 

 

 

ฉบับที่ ๑๓๘
ประจำ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011414527893066 Mins