ผู้สงบ

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2548

 

 

“ผู้สงบ เว้นบาป ฉลาดพูด ไม่ฟุ้งซ่าน

ย่อมขจัดบาปธรรมเสียได้

เหมือนลมกำจัดใบไม้ฉะนั้น ”


ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๐

 Total Execution Time: 0.0021240035692851 Mins