เพลง Part of Life (ส่วนหนึ่งของชีวิต)

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2558

เพลง : Part of Life (ส่วนหนึ่งของชีวิต)
เนื้อร้อง : สาธุคุณริชาร์ด เอสโปสิโต้
ทำนอง/เรียบเรียง : ธนัช สุวรรณบุบผา
ขับร้อง : พฤฒิกา แจ้งรัตนะตระกูล
ภาพ : ศูนย์ประสานงานสื่อโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
อำนวยการผลิต : ตะวันธรรม

--------------------------------------------------------------

เนื้อเพลง : เพลง : Part of Life

Death is part of life, and so the seasons turn,

Death is part of life, forever this lesson we must learn.

Separation and sadness is for a season,

and the pain will soon be gone,

we can replace the deepest sadness with a new hope, to carry on!

We can rise above our grief, by quietly reaching within,

and find a Centered peace and a new life will begin!

Death is part of life and so the seasons turn,

how much more suffering must we know, before we can act

on what, we learn.Death is part of life

We can rise above our grief, by quietly reaching within,

and find a Centered peace and a new life will begin!

As one family with one heart and mind.

whose goal is simple and true, let us ease all pain.

and create happiness, and an inner peace that is true.
Death is part of life,

Death is part of life, and so the seasons turn,

the deepest peace, unity and love from disasters,

we can learn.

Death is part of life,

*On the wings of the morning there comes a new day,

a chance to begin and start a new way.

Death is part of life.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011521021525065 Mins