เพลง ผู้ได้โอกาส

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

 เพลง : ผู้ได้โอกาส
คำร้อง : ตะวันธรรม 
คำแปลภาษาอังกฤษ : ภัทร อินลาภ 
คำแปลภาษาอังกฤษ : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ 
ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : ปัญจสิขะ 
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม 

------------------------------------------------------------------

เนื้อเพลง : ผู้ได้โอกาส

ใครจะโชคดีเช่นดั่งตัวเรา

ตั้งแต่ยังเยาว์ได้บวชสร้างบารมี

เป็นเทือกเถาเหล่ากอพระชินสีห์

ปลื้มปีติยินดีทุกวินาทีที่ผ่านไป

เราคือผู้มีบุญผู้ได้โอกาส

เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่เยาว์วัย

บวชเป็นสามเณรศึกษาธรรมวินัย

ยึดมั่นพระรัตนตรัยไปสู่ทางนิพพาน

เราคือความหวังของโลกใบนี้

ที่จะช่วยชี้หนทางแห่งความชื่นบาน

ดั่งดาราพรายฉายแสงยามรัตติกาล

ความมืดมนอนธกาล ก็พลันมลายหายไป

เราคือผู้มีบุญผู้ได้โอกาส

เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่เยาว์วัย

บวชเป็นสามเณรศึกษาธรรมวินัย

ยึดมั่นพระรัตนตรัยไปสู่ทางนิพพาน

เกิดมาจากไหนก็ไม่สำคัญ

ให้มาเร็วพลันแล้วบวชทันใด

เป็นสามเณรหน่อเนื้อเชื้อไข

ขององค์พระจอมไตร ก็ภาคภูมิใจไปนิรันดร!

เป็นสามเณรหน่อเนื้อเชื้อไข

ขององค์พระจอมไตร ก็ภาคภูมิใจไปนิรันดร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020712852478027 Mins