มั่นคง

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

 

 มั่นคง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๔๓

             มั่นคง : ลูกตรึกตลอดไหม ตลอดทั้งวัน ถ้าเราอยากได้จริง ๆ วิธีการทำก็ง่าย ๆ คือทำให้ต่อเนื่อง ให้เราได้อย่างมั่นคง อย่างมั่นคงหมายความว่า ได้ในทุกท่าในทุกอิริยาบถ จะนั่ง นอน ยืน เดิน หกคะเมนตีลังกา ก็ได้ด้วยนี่นะ เรียกว่า ได้ทุกท่านะ 

            วางใจนิ่ง ๆ สบาย ๆ : หยุดนิ่งไปอย่างสบาย ๆ นิ่งในนิ่งเข้าไปเลย อย่างง่าย ๆ สบาย ๆ อย่าไปลุ้น...ไปดัน เพราะมันไม่ใช่ ปล่อยใจตามเข้าไปในกลางอย่างสบาย ๆ อย่าไปลุ้น ให้นิ่งในนิ่งอย่างสบาย ๆ ให้นิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อย ๆ ไม่ให้มีอะไรมากีดขวางได้เลย ให้ทะลุไปถึงจุดที่ไม่มีอะไรมากีดขวางได้ วางใจให้หยุด นิ่ง นุ่ม เบา สบาย ทำใจให้ใส ๆ เกลี้ยง ๆ เบา ๆ เดี๋ยวจะชัด ใส สว่าง และมีความสุข ความบริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง อย่าไปตั้งใจมาก วางใจนิ่ง ๆ สบาย ๆ ทำใจให้ละเอียด ต้องชัด ใส สว่าง แล้วจะมีความสุข ความบริสุทธิ์เอง

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.035242716471354 Mins