ขับเคลื่อนใจให้หยุดนิ่ง

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

 

ขับเคลื่อนใจให้หยุดนิ่ง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๔๔

             ขับเคลื่อนใจให้หยุดนิ่ง : เราก็ต้องนำใจมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง  ซึ่งมีอยู่ตำแหน่งเดียว คือฐานที่ ๗ จึงจะสามารถขับเคลื่อนใจให้หยุดนิ่งได้ เปรียบเหมือนสารถีที่อยู่ในตำแหน่งของพวงมาลัย ซึ่งรถหนึ่งคันจะมีตำแหน่งเดียวที่จะสามารถขับเคลื่อนรถไปข้างหน้าได้

             ไม่ยินดียินร้าย : เส้นทางสายกลาง ใจต้องเป็นกลาง ๆ ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้น ยินดีก็ไม่ได้...ยินร้ายก็ไม่ได้...นิ่งเฉย ๆ ทำใจให้เป็นกลาง ๆ ทำเหมือนไม่ได้ทำ ทำอย่างนี้ แล้วธรรมะจะก้าวหน้า

             มรรคมีองค์ ๘ : ปัญญา คือ ความรอบรู้ มรรคมีองค์ ๘ สำคัญที่สัมมาสมาธิ ทั้ง ๗ ข้อแรกเป็นแต่เพียงเครื่องสนับสนุนเท่านั้น ใครที่อยากจะมีชีวิตที่หลุดพ้น ก็ต้องทำ ๗ อย่างนี้ก่อน แต่ยังหลุดพ้นไม่ได้ถ้ายังไม่ทำสัมมาสมาธิ สมาธิเท่านั้นจึงจะดับทุกข์ได้ กายที่ใหญ่กว่า ซ้อนอยู่ในกายที่เล็กกว่า ที่ซ้อนได้เพราะละเอียดกว่า เหมือนกับเมล็ดโพธิ์ที่รวมเอากิ่ง ก้าน ใบ ดอกทั้ง หมดไว้ในเมล็ดเดียว

 

 

 

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028000831604004 Mins