ค้นหาข้อบกพร่องในตัว

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2558

 

 

Search for weaknesses 
and get rid of them, and 
search for strength and 
develop them.

ค้นหาข้อบกพร่องในตัว
เพื่อกำจัด
ค้นหาข้อดีในตัวเพื่อพัฒนา
ให้ยิ่งขึ้น

 

คำคมจาก ... คมธรรม