ธรรม นั้นมี ๒ ระดับ

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

ธรรม    นั้นมี  ๒  ระดับ  คือ

 

ธรรม

            ธรรม   นั้นมี  ๒  ระดับ  คือ  ระดับที่ยังไม่สามารถ กำจัดทุกข์ได้เด็ดขาด  เรียกว่า โลกียธรรม   
 และระดับที่สามารถกำจัดทุกข์ได้เด็ดขาด เรียกว่า โลกุตตรธรรม
          เราสามารถเข้าถึงธรรม ทั้ง ๒ ระดับนี้ได้ด้วยการปล่อยวาง ใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิอยู่ ณ  ศูนย์กลางกายภายในตัวอย่างต่อเนื่อง  ไม่ถอนถอยอยู่ตลอดเวลา
     

 

 (คู่มือพุทธมามกะ ฉบับ ความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด)

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011787136395772 Mins