เพลง เคยได้ยินบ้างไหม

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2558


เพลง : เคยได้ยินบ้างไหม
คำร้อง : ตะวันธรรม 
ทำนอง/เรียบเรียง : ปัญจสิขะ 
คำแปลภาษาอังกฤษ : ภัทร อินลาภ 
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ 
ลำดับภาพ : กัลยาณมิตร.th
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

เนื้อเพลง : เคยได้ยินบ้างไหม

เคยได้ยินบ้างไหม

เรื่องราวกล่าวขานมานานปี

ดวงไฟจากนทีพุ่งผ่านสายน้ำทุกปีที่ลำน้ำโขง

เคยได้ยินบ้างไหม เธอเคยได้ยินบ้างไหม

(เคยได้ยินบ้างไหม  เธอเคยได้ยินบ้างไหม)

เพ็ญคืนออกพรรษา

พญานาคาได้มาชุมนุม

ตรึกระลึกถึงคุณ

กลั่นเป็นดวงใสพ่นดวงไฟสู่ท้องฟ้า

บั้งไฟพญานาคา บั้งไฟพญานาคา 

(บั้งไฟพญานาคา บั้งไฟพญานาคา) 

เหตุองค์พระสัมมาเสด็จลงมาจากดางดึงส์

ต่างระลึกนึกถึง

เกิดความเลื่อมใสพ่นดวงไฟเพื่อบูชา

บูชาองค์พระสัมมา บูชาองค์พระสัมมา

(บูชาองค์พระสัมมา บูชาองค์พระสัมมา)

พญานาคคอยรักษาผู้มีบุญญาได้มาชุมนุม

สวดสรรเสริญพระคุณ

ด้วยบุญเกื้อหนุนแล้วคุณก็จะได้เห็น

บั้งไฟพญานาคา บูชาองค์พระสัมมา

(บั้งไฟพญานาคา บูชาองค์พระสัมมา)

เหตุองค์พระสัมมาเสด็จลงมาจากดางดึงส์

ต่างระลึกนึกถึง

เกิดความเลื่อมใสพ่นดวงไฟเพื่อบูชา

บูชาองค์พระสัมมา บูชาองค์พระสัมมา

(บูชาองค์พระสัมมา บูชาองค์พระสัมมา)

พญานาคคอยรักษาผู้มีบุญญาได้มาชุมนุม

สวดสรรเสริญพระคุณ

ด้วยบุญเกื้อหนุนแล้วคุณก็จะได้เห็น

บั้งไฟพญานาคา บูชาองค์พระสัมมา

(บั้งไฟพญานาคา บูชาองค์พระสัมมา)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009906530380249 Mins