ผู้ไม่โกรธ

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2548

 

 

ผู้ไม่โกรธ ฝึกตนแล้ว เป็นอยู่สม่ำเสมอ

หลุดพ้นเพราะรู้ชอบ สงบ ระงับ คงที่ จะมีความโกรธมาแต่ไหน


 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๔

 

 Total Execution Time: 0.0040881514549255 Mins