เห็นอริยสัจ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2548

 

เห็นอริยสัจ

 

เห็นอริยสัจแล้ว ถอนตัณหาผู้นำไปสู่ภพได้แล้ว

ตัดมูลรากแห่งทุกข์ขาดแล้ว ย่อมไม่มีภพอีกต่อไป


 

 

ที. มหา. 10/107

 

 

 Total Execution Time: 0.030590415000916 Mins