อย่าเชื่อประสบการณ์จริง

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2558

 

อย่าเชื่อประสบการณ์จริง

 

Your own experience 
is not enough. To better 
your life, you have to 
incorporate other 
people's experience 
as well.

อย่าเชื่อประสบการณ์จริง
ของตนเองเพียงอย่างเดียว 
คุณต้องนำประสบการณ์
ของผู้อื่นมาปรับใช้ด้วย

 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.003138279914856 Mins