" ถ้านึกได้ก็เห็นได้..."

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2558

 

" ถ้านึกได้ก็เห็นได้..."

 

" ถ้านึกได้ก็เห็นได้..."
" เรามีเวลาเท่ากันทุกคน..."
" คำว่าไม่ว่าง ไม่มีเวลา อย่าเอามาใช้..."

 

บางสิ่งที่แสวงหา
 

 

 Total Execution Time: 0.00350395043691 Mins