คนที่งามที่สุด 

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2558

 

คนที่งามที่สุด 

 

Find the simplest way 
to train yourself and you 
will become the most 
disciplined.

ถ้าคุณปฏิบัติตัวให้
ง่ายที่สุด คุณจะกลายเป็น
คนที่งามที่สุด 

 

จากคุณอนันต์ อัศวโภคิน

 

 

 Total Execution Time: 0.0011382857958476 Mins