มหาปเทส ๔ อย่าง

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2558

 

มหาปเทส ๔ อย่าง

 

มหาปเทส ๔ อย่าง
 ๑. สิ่งใดไม่ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นไม่ควร
 ๒. สิ่งใดไม่ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นควร
 ๓. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นไม่ควร
 ๔. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นควร
      วิ. มหา. ๕/๙๒/๑๓๑

 

 

 Total Execution Time: 0.0012360334396362 Mins