อธิษฐานจิต

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2558

 

อธิษฐานจิต

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๘๔

            อธิษฐานจิต : หลับตาเลย ปล่อยใจในทุกสิ่งทิ้ง ทุกอย่าง อย่างเบา ๆ สบาย ๆ ดื่มกินความสุข สุขุมลุ่มลึกตามลำดับ นิ่งในนิ่งไปเรื่อย ๆ นิ่ง หยุดใจเข้าไปเรื่อย ๆ ให้เห็นอานิสงส์ของการหยุดนิ่งว่า มีคุณประโยชน์มากต่อตัวของเรา ต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย อย่างสบาย ๆ มีความสุขทุกขั้นตอน ต้องหายสงสัยในทุกขั้นตอน ทิ้งทุก ๆ อย่าง ปล่อยวางทุก ๆ สิ่ง นิ่งเข้าไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวความชัด ความใส ความบริสุทธิ์จะมาเอง การรู้แจ้งเห็นแจ้ง ปล่อยวางทุกสิ่ง ทำซ้ำ ๆ เข้าไปเรื่อย ๆ อธิษฐานจิตให้รู้ญาณแม่นยำ ถูกต้องร่องรอยตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทุกขั้นตอนของประสบการณ์ภายใน ให้กาย วาจา ใจใสสะอาด หยุดนิ่ง นิ่งแน่น นุ่มนวลควรแก่การงาน ทะลุปรุโปร่งภายในคืนนี้ ให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้ ได้สร้างบารมีไปนาน ๆ ให้เราปลอดกังวลจากอกุศลและข้าศึกพรหมจรรย์ ให้กาย วาจา ใจใสสะอาดบริสุทธิ์  ในทุกขั้นตอน ให้เรารู้เห็นชัด แจ่มแจ้งไปเลยจากจุดเล็กใส ให้เราผ่านไปเลย ให้แจ่มแจ้งหายสงสัย เข้าถึงจริง เห็นจริง อธิษฐานจิตให้เรามีความเพียรสม่ำเสมอ มุ่งมั่นแน่วแน่อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ อย่างคุณยายอาจารย์ฯ ของเรา ให้แน่วแน่นิ่งแน่น ให้เราอธิษฐานจิตอย่างนี้เป็นต้น

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010145862897237 Mins