แอพพลิเคชั่น บทสวดมนต์( เริ่มต้น)

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดฟรี แอพ บทสวดมนต์( เริ่มต้น)
 

บทสวดมนต์( เริ่มต้น)

       แอพพลิเคชั่นหนังสือสวดมนต์บทนี้เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทสวดต่างๆ ให้ทุกท่านได้ฝึกสติ สมาธิ ธรรมะ และปัญญา จากการสวดมนต์ภาวนาอานิสงฆ์การสวดมนต์
  - บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจ
  - ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมี
  - ปัดเป่าอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคล
  - ป้องกันภัยต่างๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง
  - ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
  - ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดี มีชัยเจริญงอกงามในชีวิต


บทสวดมนต์ในแอพพลิเคชั่นนี้จะประกอบไปด้วย

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทชัยมงคลคาถา
พระคาถาชินบัญชร
คำถวายเงินทำบุญ
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำถวายข้าวใส่บาตร
คำอาราธนา ศีล5
คำถวายของใส่บาตร
คำกรวดน้ำ

 

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ

พระพุทธมนต์

บทสวดมนต์( เริ่มต้น)

บทสวดมนต์( เริ่มต้น)

บทสวดมนต์( เริ่มต้น)

 

 Total Execution Time: 0.011036252975464 Mins