กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2558

 

กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้

        กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในน้ำ บนบก ยอดเขา ในอวกาศ ดวงดาวต่างๆ จะอยู่ในโลกนี้ หรือใน จักรวาลไหนก็ตาม ตราบใดที่เรายังมีการกระทำ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไม่ว่าดีหรือชั่ว แม้จะ เล็กน้อยเพียงไร จะเจตนา ไม่เจตนา ล้วนมีผล ทั้งสิ้น มันจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัว ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้
 

 

๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)
 

 

 

 Total Execution Time: 0.0058617989222209 Mins