พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริง

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2558

 

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริง

 

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริง
มีทุกข์ก็พึ่งท่านได้ 
แค่เอาใจเราไปเสียบใจท่าน 
ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่าน
ถ้าระลึกถึงท่านให้เห็นทั้งหลับตา ลืมตา 
อย่างนี้พึ่งได้มาก 
แต่ถ้านานๆ ระลึกนึกถึงทีก็พึ่งได้นานๆ ที

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

 

 Total Execution Time: 0.0013182004292806 Mins