แม่ เทวดาของลูก 

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2558

 

 

แม่ เทวดาของลูก 


           ในช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาลวันแม่ หลายๆคนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ ซึ่งแม่ในทางโลกเราทราบกันดีว่า แม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดี แล้วในทางพระพุทธศาสนา แม่ผู้ให้กำเนิดนั้นมีความหมายว่าอย่างไร?


แม่ผู้ให้กำเนิดในทางพระพุทธศาสนา
            แม่ผู้ให้กำเนิดในทางโลก กับ แม่ผู้ให้กำเนิดในทางพระพุทธศาสนา โดยนัยคือแม่ผู้ให้กำเนิดเหมือนๆกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นให้เห็นความสำคัญของแม่โดยเปรียบว่ามารดาตั้งอยู่ในฐานะ 4 ประการของบุตร ดังนี้


ประการที่ 1 แม่คือครูคนแรกของลูก
            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า แม่คือครูคนแรกของลูกเพราะ คนเราเกิดมายังเดินไม่เป็น พูดไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้ แม่ค่อยๆป้อนนม ป้อนข้าว ป้อนน้ำให้เรา สิ่งเหล่านี้แม่เป็นคนสอน กว่าเราจะพูดได้ใช้เวลาเป็นปีๆ เด็กเล็กๆจะคอยจับจ้องว่าแม่พูดอะไร ขยับปากอย่างไรมีเสียงได้อย่างไร แล้วจึงค่อยๆทำเลียนแบบแม่ โดยเริ่มพูดทีละคำค่อยสังเกตว่าแม่ขยับปาก ขยับฟัน ขยับลิ้นอย่างไร แม่ออกเสียงอย่างไร จากนั้นลูกจึงค่อยๆจดจำความหมายทีละคำแล้วค่อยๆออกเสียงเลียนแบบ ขนาดเราโตแล้วแค่เรื่องฝึกพูดอย่างเดียวยังใช้เวลามาก ถ้าให้เราไปเรียนภาษาอังกฤษกว่าจะพูดได้คล่องก็นานหลายปี ไปอยู่ต่างประเทศเสียเงินเรียนตั้งมากมาย กว่าจะเริ่มพูดได้ ยิ่งจะให้พูดเหมือนเจ้าของภาษานั้นไม่ง่ายเลย แต่แม่สอนให้เราพูดเป็นตั้งแต่เด็ก
            ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจน แต่ครอบครัวที่ไปอาศัยอยู่ต่างแดน แม่คนไหนเอาใจใส่ลูกเรื่องภาษา หมั่นพูดภาษาไทยกับลูก ผลคือลูกโตขึ้นได้ 2 ภาษา คือได้ทั้งภาษาท้องถิ่นของประเทศที่ไปอยู่และพูดภาษาไทยได้ด้วย ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า แม่คือครูคนแรกของลูก

 
ประการที่ 2 แม่คือพระพรหมของลูก
            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า แม่คือพระพรหมของลูกเพราะพระพรหมคือผู้ที่ประกอบด้วยพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
เมตตา แม่ทุกคนปรารถนาให้ลูกมีความสุข แม่มีความหวังดี ความปรารถนาดี และคิดถึงแต่จะให้ประโยชน์กับลูกโดยไม่คิดเบียดเบียนหรือทำร้ายลูก
กรุณา แม่ทุกคนปรารถนาให้ลูกพ้นทุกข์ ถ้าลูกลำบากเดือดร้อนหรือป่วยไข้ แม่จะขวนขวายทุกวิถีทางให้ลูกพ้นทุกข์ ไม่ว่าแม่จะลำบากเท่าใดท่านก็สู้ บางครอบครัวมีฐานะการเงินไม่ดี บางทีกู้หนี้ยืมสินเพื่อหาหมอดีๆ มารักษาลูกให้หายป่วย เพราะหัวใจของแม่ต้องการให้ลูกตัวเองสมบูรณ์ที่สุด
มุทิตา แม่ย่อมชื่นใจเมื่อลูกของตนได้ดี ในปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงขั้นว่าลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แค่ลูกยังเรียนอนุบาล แม่ไปดูลูกเรียนหนังสือ ดูลูกแสดงกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนแล้วลูกทำได้ดีแค่นี้ แม่ก็มีความสุขจนตัวลอยแล้ว
อุเบกขา แม่ลดบทบาทของตัวเองลงอย่างเหมาะสม พอลูกโตแล้วแม่จะค่อยๆ ปล่อยให้ลูกตัดสินใจเองมากขึ้น แม่เปลี่ยนตนเองจากผู้ที่คอยดูแลทุกอย่างไปเป็นที่ปรึกษาคือ พอลูกมีเรื่องราวอะไรก็สามารถไปปรึกษาพูดคุยกับแม่ได้ทุกเมื่อ หัวใจของคนเป็นแม่อย่างนี้เอง ที่เรียกว่าเป็นพระพรหมของลูก


ประการที่ 3 แม่คือพระอรหันต์ของลูก 
            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าแม่คือพระอรหันต์ของลูก เพราะหัวใจของแม่มีความบริสุทธิ์ต่อลูก อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าลูกของตนเองจะเกเรอย่างไร แม่ยังคงให้ความรักและมีความหวังดีกับลูกเสมอแม่พร้อมให้อภัยทุกความผิดของลูก มีความบริสุทธิ์ใจและความจริงใจเสมอไม่เสื่อมคลาย 
            ยกตัวอย่างองคุลิมาลเป็นลูกที่เกเรและเป็นมหาโจร ฆ่าคนตายไปเป็นพันคน ผู้คนหวาดกลัวเกลียดชังกันทั่วทั้งแผ่นดิน แต่ใจแม่ยังรักและห่วงใยองคุลิมาลผู้เป็นลูกเสมอเมื่อแม่ขององคุลิมาลได้ข่าวว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลจะยกทั้งกองทัพไปปราบองคุลิมาลเพียงคนเดียว แม่จึงคิดว่าคราวนี้ลูกของตนเองไม่รอดแน่ ด้วยความรักลูกแม่จึงดั้นด้นเดินทางรีบไปบอกข่าวให้องคุลิมาลรู้ตัวแล้วรีบหนีไป นี่คือหัวใจของคนเป็นแม่ ถึงแม้ว่าลูกจะเป็นมหาโจร ไปฆ่าคนมามากมายเท่าไร คนอื่นจะเกลียดชังและหวาดกลัวลูกเท่าใด แต่แม่ยังคงรักลูกอย่างบริสุทธิ์ใจ และมีความจริงใจต่อลูกเสมอ
            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า แม่เป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูก ดังนั้นลูกจึงควรปฏิบัติต่อแม่ โดยในวาระพิเศษก็นำสิ่งของมอบให้ท่าน ให้ความเคารพกราบไหว้ท่าน ให้ถือว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของเรา และทำบุญกับท่าน การได้ดูแลปรนนิบัติแม่ก็เหมือนได้อุปัฏฐากพระอรหันต์ เพราะแม่เปรียบดังพระอรหันต์ในบ้าน


ประการที่ 4 แม่คือเทวดาของลูก 
            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า แม่คือเทวดาของลูก เพราะแม่จะปกป้องผองภัยให้ลูกตั้งแต่เกิด ขณะที่ลูกยังเล็กแม่คอยดูแลอย่างดี ริ้นไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม เฝ้าทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเรามาคอยระมัดระวังป้องกันภัยทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แม่เปรียบเสมือนเทวดาที่คอยคุ้มครองป้องกันภัยแก่ลูกนั่นเอง

----------------------------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00082827011744181 Mins