มหากฐินฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญมหากฐินฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

มหากฐินฉลองพุทธชยันตี

๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธชยันตี วโรกาศแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

          คำว่า " พุทธชยันตี " มาจากคำว่า "พุทธะ" หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับคำว่า "ชยันตี" ซึ่งมาจากคำว่า "ชย" แปลว่า ชัยชนะ เมื่อนำมารวมกันแล้ว หมายถึง ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลศทั้งปวง

          นอกจากคำนี้  คำว่าพุทธชยันตี ยังนำมาใช้ในความหมายแห่งชัยชนะ ของชาวพุทธอีกด้วย  ดังนั้นเมื่อทอดกฐิน ฉลองชัยชนะครั้งที่ยิ่งใหญ่ องพระบรมศาสดาเสร็จแล้ว  ก็พึงอธิษฐานจิตให้อานุภาพแห่งบุญกฐินครั้งนี้  ดลบันดาลให้ตนเอง และครอบครัวมีความสุข ความเจริญ  สมบูรณ์ด้วย โภคทรัพย์สมบัติ  และสามารถเอาชนะอุปสรรคภัยพาล
กฐินธรรมชัยกฐินธรรมชัย

 

อานิสงส์บุญทอดกฐิน

          การทอดกฐิน จัดเป็นการถวายสังฆทานชนิดหนึ่ง เพราะถวายแด่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจง พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาล  ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคยตรัสรับรองไว้ว่า  "สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ " คือ ใครอยากได้บุญใหญ่ก็ให้ทำบุญกับคณะสงฆ์    

          ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายซึ่งมีพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นเนื้อนาบุญอยู่จำพรรษาตลอด  ๓ เดือน เป็นจำนวนสองพันกว่ารูป

 

พระของขวัญมหากฐินฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

พระของขวัญที่ระลึก สำหรับผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012214144070943 Mins