พิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ประดิษฐานลูกนิมิต อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤาภาคม พ.ศ.2558
    

พระของขวัญพิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

พระของขวัญพิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

      พิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ประดิษฐานลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

      “แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย”  มงคลนามลูกนิมิตเอกที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส  วัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธาน เพื่อส่งมอบสันติภาพที่สว่างไสวจากดินแดนตะวันออกสู่กลางใจของชาวตะวันตก
 

พระของขวัญพิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

พระของขวัญพิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย


        “แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย”  ได้สร้างความปลื้มปีติใจไปถึง 11 ประเทศ 24 วัดสาขาในทวีปยุโรป ให้ชาวพุทธและชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกันอธิษฐานจิตปิดทองและน้อมเป็นนิมิตในการปฏิบัติธรรมสู่พระรัตนตรัยภายใน
 

พระของขวัญพิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

พระของขวัญพิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย


       สำหรับพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ประดิษฐานลูกนิมิต สถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก “พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธี” พร้อมด้วยรองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระมหาเถระผู้ใหญ่จากประเทศไทย คณะสงฆ์หลากนิกายในทวีปยุโรป และคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าอาวาสจากศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายจากทั่วโลก  เมตตาเดินทางมาพร้อมเพียงกัน เพื่อร่วมประกอบพิธีกรรมและเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ศรัทธาสาธุชนได้ถวายมหาสังฆทานอีกด้วย

 

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ

พิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ประดิษฐานลูกนิมิ

สถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   

พระของขวัญพิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย


“ บุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัย แล้วก่อสร้างอุโบสถ พัทธสีมา 
จะประกอบด้วยผลอานิสงส์มาก เป็นอเนกประการนับได้ถึง 100 กัป 
และถึงพร้อมความสุข 3 ประการ คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ”

 

พระธรรมกาย รุ่น แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย

พระของขวัญพิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012768018245697 Mins