ประโยชน์ของการทำสมาธิอันจะทำให้เกิดแรงดลใจที่จะฝึกสมาธิ เพื่อพิสูจน์และก่อให้เกิดผลดี


จุดประสงค์หลักของการปฏิบบัตัสมาธิ "สมาธิ" เป็นสมบัติทางภูมิปัญญาของซีกโลกตะวันออก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร