ประโยชน์ของการทำสมาธิอันจะทำให้เกิดแรงดลใจที่จะฝึกสมาธิ เพื่อพิสูจน์และก่อให้เกิดผลดี


ข้อพึงตระหนักในการศึกษาบทฝึกสมาธิ สมาธิเป็นการศึกษาในเรื่องของใจและมีใจเป็นอุปกรณ์เดียวเท่านั้นในการลงสู่ภาคปฏิบัติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร