วางใจเบาๆ สบายๆ ให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆ ใสๆ เเตะเบาๆ เหมือนขนนก
...อ่านต่อ
ไม่ว่าเราจะปฎิบัติธรรม ด้วยวิธีการอย่างไร
...อ่านต่อ
เราต้องทำความละเอียดให้ต่อเนื่อง จะได้หยุดนิ่ง สนิทสมบูรณ์ขึ้น ให้มันนิ่งแน่นสมบูรณ์ขึ้น ใจจะไม่มีมลทิน มีแต่ความสุข ความบริสุทธิ์เพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆ
...อ่านต่อ
"ฉันนะชอบเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นตัวของ ตัวเองสูง ชอบความเป็นอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ระเบียบวินัย อยู่แล้วอึดอัด"
...อ่านต่อ
การที่เราได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ ไม่ว่าจะบวชช่วงสั้น หรือช่วงยาวก็ตาม ต่างมีเป้าหมายอันเดียวกัน คือ หวังที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้
...อ่านต่อ
เราต้องมีส่วนอย่างสำคัญที่ทำวัดรุ่ง ยังไม่ต้องไปสร้างอะไร แต่สร้างคน ฝึกตน ฝึกคน ชวนญาติโยมชาวบ้านมาเข้าวัดฟังธรรม
...อ่านต่อ
ในยามที่เรานึกถึงว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มีโอกาสมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา ๑ พรรษา เราได้ตั้งใจสละชีวิต ประพฤติ
...อ่านต่อ
งานหยุดนิ่ง คือ งานที่แท้จริง ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่กำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่ เหมือนผนังหรือเสาเรือนอยู่เฉย ๆ
...อ่านต่อ
อายุพระพุทธศาสนา ก็คล้ายกับอายุของคนนี่แหละ.. บางคนอายุสั้น บางคนอายุยืน ที่อายุสั้นก็เพราะว่าหมดบุญ หมดอายุกัน
...อ่านต่อ
การมาบวชในคราวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะทำให้เราได้บุญเพื่อไปตัดรอนวิบากกรรมต่าง ๆ
...อ่านต่อ
ชีวิตในสังสารวัฏอันตรายมีภัยมาก.. ภัยในอบาย เป็นสัตว์นรก โลกันตร์ ในอุสสทนรก ในยมโลก อสุรกาย เปรต สัตว์
...อ่านต่อ
ภัยในวัฏสงสารนี่เห็นยากนะ ไม่ใช่ว่าจะเห็นกันได้ง่าย ๆ เพราะคำว่า วัฏสงสาร ต้องรวมกันในกามภพ รูปภพ อรูปภพ
...อ่านต่อ
คือ ชาติที่ผ่านมาจะต้องสั่งสมบุญให้ได้เกิดเป็นผู้ชาย บุญน้อยก็ด้อยโอกาส บุญมากก็ได้โอกาส ต้องสั่งสมบุญมาก
...อ่านต่อ
ความสุขที่เกิดจากสมาธิ...จะเป็นแรงจูงใจให้เราอยากนั่งต่อไป เหมือนเป็นรางวัลเบื้องต้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล