สมาธิ... ไม่ใช่แค่เพียงความผ่อนคลายแต่มันมีเป้าหมายไกลเกินกว่านั้นไกลเกินกว่าที่คุณหรือใครเข้าใจกันเพราะมันอัศจรรย์จนไม่อาจจะพรรณนาคุณรู้ไหม...มีใครคนหนึ่งเขาคอยคุณอยู่เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเขาเป็นผู้รู้มีมหากรุณาและงามกว่าผู้ใด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล