หนังสือที่รวบรวมคำคม ข้อคิด การฝึกตน การฝึกใจ และให้กำลังไจเพี่อพัฒนาการนั่งสมาธิ


กำลังใจที่ดีงามมาจากการนั่งสมาธิ ความคิดอันวิเศษมาจากใจที่สงบ
...อ่านต่อ
นั่งแล้วไม่เครียด ไม่ทรมานก็ดีแล้ว จะเห็นไม่เห็นเป็นของ แถม ต้องมีพื้นฐานอย่างนี้
...อ่านต่อ
ปัญหาของชีวิต พิชิตลงตรงกลางกาย เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที ถ้าไม่สร้างบารมีจะเกิดมาทำไม
...อ่านต่อ
จุดโลกให้สว่างด้วยดวงไฟ จุดใจให้สว่างด้วยดวงธรรม ที่ใดมีความคิด ที่นั่นนึกนิมิตได้
...อ่านต่อ
นิมิต เหมือนพิมพ์เขียว จะลร้างบานต้องมิแบบแปลน พิมพ์เขียว ใครว่าพิมพ์เขียวไม่ใช่บ้าน ก็ช่างเขา
...อ่านต่อ
ทางภายนอกอาจมีทางตัน แต่ทางภายใน ไม่มีทางตัน โลกภายนอกล้วนมีภัย โลกภายใน ภัยไม่มี
...อ่านต่อ
ถ้าอยากมากไป พลังใจจะลดล ผู้หมั่นอบรมจิต เป็นบัณฑิต ที่แท้จริง
...อ่านต่อ
นกบินสูงได้ เพราะเป็นอิสระเหนือพื้นดิน คนจะใจสูงได้ เพราะเป็นอิสระเหนือกิเลส
...อ่านต่อ
แค่นึกถึงดวงกลมเราก็นิยมคุณในใจ แค่นึกถึงดวงใสเราก็สุขใจ ไปกับคุณ
...อ่านต่อ
ใจใสๆ จะมีพลัง และความสุข ใจเย็นๆ เห็นแค่นี้ก็ดีแล้ว
...อ่านต่อ
อายุแค่นี้ ยังเมื่อย ฟุ้ง อย่างนี้ จะรอทำตอนแก่หรือ เสียท่า เปล่า
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมมีขึ้นมีลง ดังนั้นแค่ครึ่งวัน ครึ่่งชั่วโมง หรือครึ่่งนาที ก็ลามารถพลิกจากไม่ดี เป็นดีไดั
...อ่านต่อ
แม่อบรมลูก จึงจะได้ลูกที่ดี เราอบรมใจ จึงจะได้ใจที่ดี ชีวิต คือ การฝึกฝน แม้ว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็ตาม
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะกันเถิดประเสริฐสุด หยุดในหยุดกันเถิดโลกสดใส นิ่งในนั่งกันไว้จิตวิไล ใสในใสจิตสงบพบกายธรรม
...อ่านต่อ
ใจดวงเดียวดวงนี้พึงพิชิต จิตดวงจิตดวงนี้พึงรักษา ชำนะใดฤาเทียบได้หทัยนา สุดฟากฟ้าสุดเปี่ยมล้นพ้นปราชัย
...อ่านต่อ
โอ้ดวงแก้ว ใสใส มีอยู่แล้ว องค์พระแก้ว ใสใส ก็มีอยู่ หยุดนิ่งนิ่ง มีอะไร ก็ให้ดู แล้วจะรู้ ว่าธรรมะ น่ะมีจริง
...อ่านต่อ
จับแต่ผิด มีสิทธิ์จับ แต่กลับผิด พาลมีฤทธิ์ เพราะจับผิด เก่งหนักหนา
...อ่านต่อ
วันที่ควรรอคอย ช่วยตอบหน่อยคือวันไหน วันนี้ที่สุขใส สมควรไหมให้คอยรอ
...อ่านต่อ
อิสระอันนิรันดร์ ที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน ที่นั้น คือ ที่ใจ ศูนย์กลางกายศูนย์กลางบุญ
...อ่านต่อ
ความดีทำได้ง่าย เป็นเครื่องหมายของคนดี ความชั่วกลั้ว โลกีย์ หลีกเร้นหนีไกลแสนไกล
...อ่านต่อ
คุกใดฤาเทียบได้ เท่าคุกใจเป็นไม่มี คุกนอกยังรอรี คุกใจนี้เข้าทุกวัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล