หนังสือที่รวบรวมคำคม ข้อคิด การฝึกตน การฝึกใจ และให้กำลังไจเพี่อพัฒนาการนั่งสมาธิ


ถ้ารักหลวงพ่อจริง ตัองนั่งธรรมะ ถ้าเคารพหลวงพ่อจริง ต้องเข้าถึงธรรม
...อ่านต่อ
ไม่เข้าถึงธรรมกาย เท่ากับเป็นหนี้ตัวเองอยู่ องค์พระสวมกาย ธรรมกายสวมตัว
...อ่านต่อ
กายข้างนอกอย่างเก่งก็แค่น่าดู กายข้างในสิ น่ารู้ และน่าดูกว่าเป็นไหน ๆ
...อ่านต่อ
เรื่องจริงมีอยู่เรื่องเดียว คือ เรื่องขจัดกิเลสอาสวะ งานจริงมีอยู่งานเดียว คือ งานหยุดนิ่ง ดิ่งเข้ากลาง
...อ่านต่อ
ให้ใจเกาะ ใจเกี่ยว ใจเหนี่ยว ศูนย์กลางกายไว้เสมอ ถ้ารักอนาคต ใจต้องจรดศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
มีดลับบ่อย ๆ ก็คม จรดศูนย์กลางกายบ่อย ๆ ก็จะชัด ศูนย์กลางกาย ศูนย์กลางความสุขเต็มพิกัด
...อ่านต่อ
พลังใจเป็นต่อ เพราะใจจ่อศูนย์กลางกาย รับรองว่าถูกหลอก ถ้าใจออกจากศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
ศูนย์กลางกาย ศูนย์กลางแห่งความสบาย ทำ พูด คิด ให้ใจติด ที่ศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
เวลาทีมีค่าทีสุด คือเวลาแห่งความสุขที่ใจเราอยู่กับบุญ อยู่กับศูนย์กลางกาย และนั่นแหละ คือ "เวลาที่แท้จริงของเรา"
...อ่านต่อ
ฐานที่ 7 ฐานสำเร็จของชีวิต ถึงมีหลายเรื่องให้คิด แต่อย่าลืมคิดถึงศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
แสงแดดที่แผดเผา ไม่เร่าร้อน เท่ากิเลสภายใน การทำสมาธิ หยุดใจไว้ภายใน เป็นการเผาไหม้กิเลสให้เป็นจุณ
...อ่านต่อ
ใจอยู่ที่กลาง คือ ใจที่ไม่ว่างจากความดี จิตใจที่เป็นพระย่อม ชำนะพญามาร
...อ่านต่อ
ใจอยู่ก็รู้ใจไม่อยู่ก็รู้ มีสติก็รู้ ไม่มีสติก็รู้ เผลอก็รู้ ไม่เผลอก็รู้ ใจติดก็รู้ ใจหลุดก็ทราบ
...อ่านต่อ
ฝึกฝนใครไม่เกิน ฝึกฝนตน ฝึกฝนตน ไม่เกินฝึกฝนใจ
...อ่านต่อ
เพชรพลอยที่หม่นหมอง ไม่น่าเสียใจเท่าใจที่หม่นหมอง เพชรพลอยที่แตกราว ไม่น่าเสียใจเท่าใจที่แตกราว
...อ่านต่อ
สมาธิ เหมือนปุ๋ยสมอง ปุ๋ยพืช ทำให้พืชงอกงาม ปุ๋ยสมองทำให้สมองมีปัญญางอกงาม
...อ่านต่อ
ชีวิตใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่สร้างบารมี ตั้งใจ มั่นใจ พอใจ สุขใจ หยุดใจ แล้วจะพบกับดวงใจ
...อ่านต่อ
อย่าเริ่มต้นที่การเห็น ให้เริ่มต้นที่ความรู้สึก เหนือชัยชนะใดๆ คือการชนะใจตัวเอง
...อ่านต่อ
อย่าไปนั่งดูเวลา ให้กำหนดใจไม่ใช่กำหนดเวลา เมื่อวานก็ดูใสดี แต่วันนี้ใสกว่าเมื่อวาน
...อ่านต่อ
อดีตที่อยู่หลังเรา อนาคตที่อยู่หน้าเรา ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่อยู่กลางตัวเรา
...อ่านต่อ
ทานไม่ไหลริน ศีลไม่รักษา ภาวนาไม่ทำให้มาก แล้วจะไม่ลำบาก ได้อย่างไร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล