ให้ร่วมมือกับหลวงพ่อโดยพยายามหมั่นตรึก นึกคิดที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆ ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
หลวงพ่อมุ่งหวังอยากให้ลูกทุกคนได้เข้าถึง วิชชาธรรมกาย มีความปรารถนามาก ไม่เคยหลุดจากใจเลยตั้งแต่บวชมาจนถึงวันนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล