ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงเป็นแบบฉบับของผู้เพียบพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่


.....ทีนี้สำหรับผู้มีใจเต็มไปด้วยความกรุณาในสรรพสัตว์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิด พบความทุกข์จากการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างไม่รู้จบอยู่ด้วยกัน
...อ่านต่อ
การเห็นด้วยดวงตาธรรมดาของสัตว์ทั้งหลาย เมื่อจะมองดูสิ่งใด ส่วนประกอบที่สำคัญในการเห็นมีหลายอย่าง ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือแสงสว่าง ที่ใดไม่มีแสงสว่างเลย ที่นั่นมองไม่เห็นอะไรแน่นอน
...อ่านต่อ
เวลานั้นราวๆ กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ มีรายการโทรทัศน์น่าสนใจมากอยู่ ๒ เรื่อง เรื่องแรก เป็นการถ่ายทอดจากล้องดูดาวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เห็นสะเก็ดาวหางหลายชิ้น ทยอยหลุดจากโคจรมาพุ่งชนผิวดาวพฤหัสฯ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร