ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


ตั้งสติไปพูด ถ้าคิดว่า พูดแล้วเราขาดทุน ก็อย่าเพิ่งพูด
...อ่านต่อ
คุณย่าท่านหนึ่งอายุ ๘๐ ปี เป็นผู้ใหญ่ใจบุญมีลูก ๕ คน
...อ่านต่อ
ทำสมาธิสัมมาอะระหังก็ได้บุญแล้ว การได้ธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ
...อ่านต่อ
เราอุตส่าห์เสียสละทุกอย่างมาแล้ว เพื่อมาสร้างบารมี
...อ่านต่อ
คนที่สร้างวัดย่อมได้บุญมาก เพราะทำให้คนที่มาอยู่มาใช้
...อ่านต่อ
ยายมองตัวเอง มองให้ทะลุ เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน
...อ่านต่อ
คุณยายสอนให้อธิษฐาน ว่าเกิดมาทุกยุคทุกสมัย ขอให้ปราศจากคนพาล
...อ่านต่อ
การนั่งธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต เราต้องคิดอยู่เสมอว่า ต้องเข้าถึงธรรมะให้ได้
...อ่านต่อ
ถ้าเราอยากเป็นอย่างยาย ต้องขยันนะ อย่าเป็นคนขี้เกียจ
...อ่านต่อ
กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนน่ะ ยากนะ เกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะ ๆ
...อ่านต่อ
เกิดเป็นมนุษย์ยากนะ กว่ามาเป็นมนุษย์ เราเกิดมาแล้วทั้งหมด
...อ่านต่อ
ยายสังเกตดู หมอปิยะ หมอคว้าน หมอเจริญ แต่ละหมอที่รักษายายก็เก่งคนละอย่าง
...อ่านต่อ
ชาตินี้ยายกลัวอยู่อย่างเดียว กลัวว่าจะได้บุญน้อย บุญจะแพ้คนอื่นเขา
...อ่านต่อ
น้ำหยดทีละติ๋งยังเต็มตุ่ม ฉะนั้นเราต้องปฏิบัติไปเรื่อย ๆ มีบุญอะไรก็พยายามทำเรื่อยไป
...อ่านต่อ
เราอย่าคิดนะว่า..อยู่ใกล้ยายแล้วจะได้บุญมาก คนที่จะได้บุญมาก
...อ่านต่อ
ยายนึกถึงความตาย จึงได้ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า
...อ่านต่อ
การทำบุญ ต้องทำให้ตลอดรอดฝั่ง การทำบุญไม่ตลอดรอดฝั่ง ชีวิตก็จะตกต่ำ
...อ่านต่อ
สาธุชนท่านหนึ่งมากราบขอให้คุณยายช่วย เพราะต้องไปทำงานที่แห่งใหม่
...อ่านต่อ
ยายไม่เคยยอมแพ้ ต่ออุปสรรคที่มาขวางหน้า เมื่อจะต้องทำอะไร ยายจะมานะ บุกบั่น
...อ่านต่อ
ข้าวของต้องเก็บให้เรียบร้อย เกิดกี่ภพกี่ชาติ ก็จะได้เจอแต่สิ่งที่เรียบร้อย
...อ่านต่อ
กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนน่ะ ยากนะ เกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะ ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล