ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


ในชีวิตของเราต้องมีความเพียร ที่จะนั่งธรรมะ
...อ่านต่อ
อธิษฐานอะไรก็ตาม ก็ให้เหนี่ยวพระนิพพานเอาไว้ทุกครั้ง
...อ่านต่อ
เราต้องสร้างบุญ สร้างบุญของเราให้มาก ๆ
...อ่านต่อ
คนที่จะตามยายไปได้ ต้องเป็นผู้ที่มีกาย
...อ่านต่อ
คนเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้จริง
...อ่านต่อ
คนที่ทำความสะอาดธรณีสงฆ์ ไม่ว่าจะไปอยู่สวรรค์
...อ่านต่อ
ยายเป็นคนแรกที่คิดสร้างวัด ตั้งแต่เริ่มต้น
...อ่านต่อ
ยายมองไปตลอดหมด ก็เห็นชัดว่าในโลก
...อ่านต่อ
ยายทำเพื่อตัวเอง และเพื่อคนหมู่มากด้วย
...อ่านต่อ
ธรรมะของยายนะ รับศึกได้เป็นร้อย
...อ่านต่อ
คนเราจะตายเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้เวลา
...อ่านต่อ
กว่าจะสร้างศูนย์พุทธจักรฯ มาได้
...อ่านต่อ
เราต้องสร้างบุญ สร้างบุญของเราให้มาก ๆ
...อ่านต่อ
ผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใส
...อ่านต่อ
ชีวิตยายทำแต่ความดีมาตลอด
...อ่านต่อ
อดทนอีกชาติเดียว อะไรจะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
เวลาทำอะไรพลาด อย่าคิดนำไปก่อน
...อ่านต่อ
ข้างในยายสู้ สู้ถึงที่สุด สู้ด้วยบุญ
...อ่านต่อ
เวลาทำงาน เราต้องทำแบบจริง ๆจัง ๆ
...อ่านต่อ
เกิดมาเป็นคนนี่ โชคดีที่สุดแล้ว
...อ่านต่อ
ใครทำกรรมไว้ ก็แบกเอาไปเองนั่นแหละ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล