พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา รับบุญคัดหินเกล็ด พร้อมกับสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
...อ่านต่อ
พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 76 วันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 7 ณ หอฉันคุณยาย
...อ่านต่อ
 บุญคัดหินเกล็ด พร้อมกับสวดธรรมจักร ฯ เพื่อสร้างเสาจารึกชื่อโบสถ์พระไตรปิฎก และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม
...อ่านต่อ
พิธีบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ประเทศศรีลังกา ณ วัดศรีวิจิตธา มหาวิหาร เมืองอะคูรานา แคนดี้ ประเทศศรีลังกา วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ-ศ- 2561
...อ่านต่อ
สามเณรใจเด็ด ธรรมยาตรากลางสายฝน ในโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
...อ่านต่อ
กิจวัตรกิจกรรม เพื่อการฝึกฝนตนเอง ในโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทสามเณร วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
...อ่านต่อ
พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 75 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 15 จำนวน 20 รูป วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ-ศ- 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนาเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ พิธีฉลองชัย สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๔๖๖,๖๖๖,๖๖๖ จบ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เนื่องในวันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
 พิธีบูชาข้าวพระ - ปฏิบัติธรรมภาคสาย เนื่องในวันคุ้มครองโลก ​​​​​​​วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาธรรมกายสากล
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร วันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน พ-ศ- 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 ณ สภาธรรมกายสากล
...อ่านต่อ
สวดธรรมจักรกลั่นใจ ปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนาสร้าง “เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์” ณ มหารัตนวิหารคด
...อ่านต่อ
พิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 7 รุ่น ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
พิธีมอบพระของขวัญเเละใบประกาศเกียรติคุณเเด่คณะสงฆ์พระธรรมยาตราฯโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่๖
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผม ปลงผมนาคธรรมทายาท และปฐมนิเทศผู้ปกครอง โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ-ศ-๒๕๖๑
...อ่านต่อ
รวมใจภักดิ์ บวรรักษ์ศีล ๕ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง