พิธีภาคสาย วันธรรมชัย สาธุชนพร้อมใจกันปฏิบัติธรรม และร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัยวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
สาธุ ชิตังเม !!! สวดธรรมจักรครบ ๒,๕๕๕,๕๕๕,๕๕๕ จบ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบุพเปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ครั้งที่ ๑๐๒ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
...อ่านต่อ
งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
...อ่านต่อ
ประชุมคณะสงฆ์ปทุมธานี พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เเละผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17 จำนวน 25 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
งานบุญวันอาทิตย์ พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม เริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
...อ่านต่อ
พิธีรำลึกนักสร้างบารมี ในวันมหารำลึกครั้งที่ ๓๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีอธิษฐานพรรษา ของคณะสงฆ์ในวันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกายต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๔๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ วันอาสาฬหบูชา วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา บุญใหญ่ หยุดใจ ชนะภัยโควิด-๑๙ วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบวชอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา บุญใหญ่ หยุดใจ ชนะภัยโควิด-๑๙ วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ บุญใหญ่ หยุดใจ ชนะภัยโควิด-๑๙ วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ ,ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ทาง Online ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๔๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในวันวิสาขบูชา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๒๘๘,๘๘๘,๘๘๘ จบ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ภายในวัดพระธรรมกาย สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก ,สำนักบริการกลาง และสำนักสื่อ DMC ร่วมใจสวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต้านภัยไวรัสโควิด-19 ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563
...อ่านต่อ
พระภิกษุและเจ้าหน้าที่ในวัดพระธรรมกาย สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต้านภัยไวรัส Covid-19 ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง