พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "โครงการเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี" ประจำปี พ.ศ. 2562  ในกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตัดดอกเบญจทรัพย์  ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ทุ่งเบญจทรัพย์ ทรัพย์บานชื่น ปทุมเจดีย์ ฝั่งตรงข้ามมหารัตนวิหารคด 20 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ทุ่งเบญจทรัพย์ เข้าชมฟรี และขอเชิญร่วมรับบุญตัดดอกเบญจทรัพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ทุ่งเบญจทรัพย์ ทรัพย์บานชื่น ปทุมเจดีย์ ฝั่งตรงข้ามมหารัตนวิหารคด 20 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีทอด “ผ้าป่ามณีจักรวาล” พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีอัญเชิญประทีปมณีจักรวาล พิธีจุดประทีปมณีจักรวาล บูชาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว เนื่องในวาระโอกาส อายุวัฒนมงคล 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
...อ่านต่อ
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๘ รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมป์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
...อ่านต่อ
สำนักประธานคณะกรรมการบริหารฯ ,สำนักบุคคลกลาง และสำนักสื่อสารองค์กร สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทสามเณรธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว โครงการบวชนานาชาติ AEC รุ่นที่ 4 โครงการบวชผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว โครงการบวชนานาชาติ AEC รุ่นที่ 4 โครงการบวชผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๙ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
...อ่านต่อ
พิธีเวียนประทักษิณ และวันทาเจดีย์ ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว โครงการบวชนานาชาติ AEC รุ่นที่ 4 โครงการบวชผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีขอขมาผู้ปกครอง รับบาตรและผ้าไตร โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว โครงการบวชนานาชาติ AEC รุ่นที่ 4 โครงการบวชผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีปลงผมธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว โครงการบวชนานาชาติ AEC รุ่นที่ 4 โครงการบวชผู้นำพุทธโลก รุ่นที่ 3 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ทางเข้า 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีปลงผมธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ทางเข้า 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องเทวสภา อาคาร ๑๐๐ ปีคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ในงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ ๘ เพื่องานเผยแผ่พระพุทรศสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ถวายแต่ ๒๑๕ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก ในงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ ,ปฏิบัติธรรมร่วมกัน และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะ" ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามมติมหาเถรสมาคม โดยคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง