พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และฉลองชัยชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ
...อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ ในวันอาสาฬหบูชา
...อ่านต่อ
พิธีถวายมหาสังฆทานเมียนมาร์ ๑๐๘ รูป ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ โครงการ IDOP รุ่นที่ 17
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร งานบุญสานสัมพันธ์ชาวศิวิไลซ์
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนา มหารัตนรังสีสีหบัญชร หน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติ(STAINED GLASS) ชุดที่ 3 "บานพระพุทธเจ้าเปิดโลก บานพระพุทธเจ้าแผ่พระฉัพพรรณรังสี" วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายนิวคลาสเซิล ประเทศอังกฤษ
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา เป็นแก้วสารพัดนึก...ที่นึกอะไรก็ได้สารพัด แต่ต้องนึกที่กลางกาย
...อ่านต่อ
พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก ประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีภาคสายวันอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ, ปฏิบัติธรรมและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา  ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเทวสภา
...อ่านต่อ
พิธีมอบโล่รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกระดับชาติ (V-Star Quality Award) จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วกายสิทธิ์ นิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วกายสิทธิ์ นิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์ และชมนิทรรศการชีวประวัติคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารแจ่มจันทร์
...อ่านต่อ
ข่าวบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑,๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีจุดวิสาขประทีป และพิธีเวียนประทักษิณ รอบสภาธรรมกายสากล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๔ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชาวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง