นิทรรศการฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองรูปหล่อ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคด เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวาระครบ ๑๐๒ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เนื่องใน ๑๙ ปีวันคล้ายวันละสังขาร คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย  วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก เปิดฉายภาพยนต์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ ณ โรงภาพยนตร์ ๑ มหารัตนวิหารคด คอร์ ๔ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีปลูก "เบญจทรัพย์" เป็นปฐมเริ่ม ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ ,ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร ฉลองพระบวชใหม่ ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พระธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ให้การต้อนรับ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ณ สภาธรรมกายสากล วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ ๑,๕๒๗,๐๘๒,๕๑๒ จบ เนื่องในวันธรรมชัย วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีประดิษฐานเสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ และแผ่นแนวเขตพัทธสีมา เนื่องในวันธรรมชัย ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวันธรรมชัย วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีภาคสาย วันธรรมชัย สาธุชนร่วมกันสวดธรรมจักรและปฏิบัติธรรม พิธีกล่าวคำถวายเสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
...อ่านต่อ
พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีอธิษฐานพรรษา ของคณะสงฆ์ ในวันเข้าปัจฉิมพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
สำนักสื่อ DMC, สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก,  สำนักพระปริยัติธรรม และสำนักบริการกลาง สามัคคีร่วมใจ เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ ๓-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทพระธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย  วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
บรรยากาศงานอุปสมบทในวัดต่างๆ  ของโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ชุดที่ ๘ ภาพวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง