หลักธรรมทั่วไป ที่จะออกแบบชีวิตให้มีความสุข ทุกที่ทุกเวลา


การบวชเข้าพรรษา ระยะเวลาเพียงพอ รวมช่วงเตรียมตัวก่อนบวช จนถึงออกพรรษาแล้วรับกฐินด้วย ร่วมก็ประมาณ 4 เดือน
...อ่านต่อ
"วันมาฆบูชา" เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ
...อ่านต่อ
การเจริญภาวนา จะทำให้เราฉลาด มีปัญหาดี มองเห็นหนทางดับทุกข์ได้อย่างชัดแจ้ง
...อ่านต่อ
หากเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะเดินทางในวัฏสงสารอันยาวไกลก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบชีวิตให้ดี
...อ่านต่อ
หากมนุษย์ยอมทำทุกอย่าง โดยยอมเสียเวลาทั้งชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแล้ว
...อ่านต่อ
การยึดมั่นถือมั่น เป็นสิ่งที่เราทำกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงเป็นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด
...อ่านต่อ
ในแต่ละวันของการดำเนินชีวิต หลายครั้งเราไม่อาจเลี่ยงที่จะเจอะเจอกับปัญหา หรือเรื่องราวต่าง ๆ
...อ่านต่อ
คนแสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาทั้งชีวิต ก็เพราะต้องการความสุข แต่การจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้นั้น
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนปรารถนาดำรงชีวิตอย่างมีความสุข หลายคนพยายามแสวงหาสิ่งนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล