สู้กับกระแสบาป

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558

 


 

เป็นความจริงที่ว่า ความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบ และวิธีการดับทุกข์ที่ดีที่สุด ก็คือการทำสมาธิ เจริญภาวนา ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงยืนยันมาแล้ว ว่าการเจริญภาวนา จะทำให้เราฉลาด มีปัญหาดี มองเห็นหนทางดับทุกข์ได้อย่างชัดแจ้ง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010942975680033 Mins