ชาดก 500 ชาติ รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ คติธรรม ข้อคิดสอนใจ

ชาดก 500 ชาติ : ชาดก 500ชาติรวมชาดก 500 ชาติพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก

ชาดก 500 ชาติ :: อรรถกถาวิคติจฉชาดก ว่าด้วยความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด

อรรถกถา วิคติจฉชาดก

ว่าด้วย ความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด

 

https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif                   ณ พระเชตวันมหาวิหาร สถานที่พระศาสดาทรงประทับอยู่ ขณะนั้นได้เอ่ยถึง นักบวชนอกรีตผู้หนึ่ง "เมื่อหลายวันก่อน มีนักบวชนอกรีตเข้ามาหาเรา เพื่อประลองวาทะ และผลคือเราสามารถแก้ได้ แล้วได้ถามกลับไปว่า อะไรชื่อว่าหนึ่ง นักบวชนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงลุกหนีไป" 

 

                 "เหล่าชาวบ้านที่นั่งอยู่ กล่าวว่านักบวชนั่นถูกข่มด้วยปัญหาบทเดียวเท่านั้น"  ความจริงเราไม่ได้ข่มนักบวชในบัดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตเราก็ข่มได้เหมือนกัน" จากนั้นทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าในฟังว่า

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%871%20%281%29.png


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif                 ในอดีตกาล สมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์ แคว้นกาสี เมื่อเติบใหญ่ จึงตัดสินใจออกบวช เป็นฤๅษีอยู่ในหิมวันตประเทศ จนกระทั่งหลายสิบปีผ่านไป

 

                  พระโพธิสัตว์ได้ตัดสินใจลงจากภูเขา มายังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพาราณสี เที่ยวพักอาศัย บริเวณศาลาที่อยู่ใกล้แม่น้ำ ถัดจากหมู่บ้านไม่ไกลนัก

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%872.png


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif                ในขณะเดียวกัน มีนักบวชคนหนึ่ง เที่ยวหาคนโต้วาทะ ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่มีใครสามารถชนะเขาคนนี้ได้เลย การเดินทางกินเวลาหลายเดือน เพื่อออกตามหาผู้ที่สามารถต่อกรได้ จนกระทั่งมาหยุดที่พาราณสี

 

                 เมื่อเท้าทั้งสองข้างย่างเหยียบลงผืนดิน  ความคิดที่ลำพองปรากฏขึ้น "มีใครบ้างหนอจะโต้ตอบวาทะกับเราได้" สีหน้าแห่งความภูมิใจ ปรากฏขึ้นชัดบนใบหน้า ก่อนเอ่ยถามชาวบ้านว่า "ในตำบลนี้มีใครสามารถประลองวาทะของข้าบ้าง" "มีสิ ท่านฤๅษีที่อาศัยอยู่ บริเวณศาลาริมน้ำ" เมื่อได้ยินดังนั้น จึงเดินตรงเข้าไปท้าทายทันที 

             %E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%873.png


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif                ณ ศาลาริมน้ำ ที่ตอนนี้มีชาวเมืองกำลังนั่งฟังเทศน์ ของพระโพธิสัตว์ จนเต็มศาลา ครั้นมีนักบวชแปลกหน้าปรากฏขึ้น จึงเอ่ยถามไปว่า "ท่านจะดื่มน้ำแม่คงคา มีสีและกลิ่นอบอวลบ้างไหม" "อะไรคือคงคา คงคาทราย คงคาน้ำ คงคาฝั่งนี้ หรือคงคาฝั่งโน้น"  "ดูก่อน ท่านจะแยกน้ำกับทรายและฝั่งนี้ฝั่งโน้นออกเสียแล้ว จะได้คงคาที่ไหนเล่า" เมื่อนักบวชฟังจบ มีสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อย ก่อนจะพูดกระแทกกระทั้นใส่พระโพธิสัตว์เชิงเสียดสี "แหมๆๆท่านนี่อัจฉริยะเสียจริง ที่ต่อกรกับข้าได้ แต่ให้รู้ไว้ ถ้าปะทะจริงๆท่านนั้นสู้ข้าไม่ได้หรอก"  ก่อนจะหันหลังแล้วเดินจากไป

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%874.png


https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif                 ชาวบ้านที่มานั่งฟังเทศน์ของท่านฤๅษี หันไปมองนักบวชแปลกหน้าที่เดินจากไปอย่างรวดเร็ว ด้วยท่าทีงงงวย  "นักบวชผู้นั้นเอ่ยถึงเรื่องอะไรหรือครับ" ชาวบ้านที่มานั่งฟังเทศน์เอ่ยถาม "นักบวชผู้นี้ มีความปรารถนา จะเอาชนะทุกคนด้วยการโต้วาทะ เมื่อมีคนต่อกรได้ก็เดินจากไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใดโต้วาทะไม่ได้ก็ดูหมิ่นเหยียดหยาม  ฉะนั้น บัณฑิตเหล่าใดเป็นผู้ปราศจากความปรารถนา มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เราทั้งหลายขอทำความเคารพนอบน้อมท่านบัณฑิตเหล่านั้น ดังนี้"https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประชุมชาดก.
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif ปริพาชกในครั้งนั้น ได้เป็น ปริพาชก ในครั้งนี้.
https://84000.org/tipitaka/atita100/space1.gif ส่วนดาบส คือ 
เราตถาคต นี้แล.

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

* * ชาดก 500 ชาติ แนะนำ * *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล