วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทบทวนบุญ : บุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

บุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

         กรณียกิจที่สำคัญของมนุษย์ คือ กิจแห่งการสั่งสมบุญเนื่องเพราะว่า ชีวิตนี้ตายแล้วไม่สูญ ตราบที่บุญบารมียังไม่เต็มเปี่ยมเพียงพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ตราบนั้นเราก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภพทั้งปวง และสิ่งที่จำเป็นต้องนำติดตัวไปในระหว่างการเดินทางไกลในวัฏสงสาร มีเพียง บุญŽ เท่านั้น

         ดังนั้นกัลยาณชนผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต จึงหมั่นสั่งสมบุญอยู่เสมอ และในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา เราก็ได้บันทึกเหตุการณ์บุญใหญ่แห่งประวัติศาสตร์เข้าสู่กล่องใจในดวงจำของเราอีกครั้ง กับการทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งถือเป็นกาลทานที่มีอานิสงส์มาก


ปรากฏการณ์บุญกฐินสามัคคีสร้างสถานที่สามัคคีสงฆ์

        การทอดกฐินในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์บุญ ที่สำเร็จด้วยความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ และการทุ่มเทเสียสละของผู้มีบุญทั้งหลาย โดยหมายเอาความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง มุ่งหวังที่จะสร้างหลังคามหารัตนวิหารคดให้สำเร็จโดยเร็วไว เพื่อใช้ในการรวมพุทธบุตรเรือนล้านจากทั่วโลก เพราะเราตระหนักดีว่า ในฐานะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนาการได้พบและทำบุญกับหมู่สงฆ์นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ เพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก ที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นประมุขของผู้แสวงบุญ และมหารัตนวิหารคดที่เราได้สถาปนาในครั้งนี้ เป็นการสร้างปรากฏการณ์สามัคคีสงฆ์จากทุกนิกายทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นโอกาสแห่งการสร้างมหัคตกุศลแก่ชาวพุทธทั้งปวง กระแสแห่งบุญนี้จักพลิกโลกทั้งใบสู่สันติสุขอันไพบูลย์

กฐินบรมจักรพรรดิ อีกหนึ่งวาระแห่งชัยชนะของนักสร้างบารมี

        จากความทุ่มเทใจในการสร้างมหาทานบารมี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ประหนึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะในการสร้างมหาทานบารมีอย่างงดงาม เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ เราร่วมตักบาตรด้วยกันที่บริเวณมหารัตนวิหารคดกับพระภิกษุนับพันรูป โดยประธานตักบาตรคือ พลเอกอาทิตย์-กัลฯพรสรร กำลังเอก ภาพของพระภิกษุที่ ประคองบาตรในมือ ก้าวย่างด้วยอาการสำรวมแถวบิณฑบาตของ คณะสงฆ์เป็นสายสีทองอร่าม ราวกับเส้นแสงของอรุโณทัยยามเช้าชวนให้จินตนาการไปไกลถึง วันข้างหน้าว่าแม้แถวของภิกษุจำนวนพันยังงามขนาดนี้ แล้วแถวของพระจำนวนแสนจากทั่วประเทศ และจำนวนล้านจากทั่วโลกจะงดงามเพียงใดหนอแน่นอนว่า ภาพที่เราจินตนาการถึง ย่อมปรากฏเป็นจริงในไม่ช้านี้เมื่อมหารัตนวิหารคดที่เราร่วมกันสถาปนาสำเร็จอย่างสมบูรณ์

          ในภาคสาย เราได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดวัน นำโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จากนั้นได้ร่วมกันบูชาข้าวพระ เป็นบุญใหญ่ที่เราปฏิบัติสืบต่อกันมาในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

        ต่อด้วยพิธีถวายหลังคามหารัตนวิหารคด โดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลฯ อัมพร Gibbs และกัลฯ วรรณา จิรกิติ หลังคามหารัตนวิหารคด นี้ เป็นโครงสร้างสำคัญของมหารัตนวิหารคด ชั้น ๒ ในการรองรับพุทธบุตรจากทั่วโลก คุ้มแดด คุ้มฝน ไปนานนับพันปี บุญในครั้งนี้จึงสุดจะนับประมาณได้

        จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยผู้แทนนำกล่าวคือ กัลฯ สอง วัชรศรีโรจน์ และกัลฯ ไพศาล ทวีชัยถาวร

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร