วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ world-PEC ครั้งที่ ๒ วันรวมพลังสร้างครอบครัวอบอุ่นทั่วโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : ธีรนาถ

 

 

 

 

 

    สำหรับในประเทศไทย บรรยากาศการสอบ World-PEC เป็นไปด้วยความคึกคัก ทุกศูนย์เริ่มสอบ พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยปีนี้มีศูนย์สอบทั่วประเทศถึงกว่า ๒๒๐ ศูนย์ และมีทีมเข้าร่วมสอบทั่วประเทศกว่า
๑๗,๐๐๐ ทีม

     ส่วนที่สนามสอบส่วนกลาง คือ ศูนย์สอบ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี มียอดทีมเข้าร่วมสอบ ทั้งหมด ๒,๕๐๐ ทีมรวมยอดผู้เข้าสอบ ๗,๕๐๐ คน โดยมี นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งท่านได้กล่าวชื่นชมการสอบครั้งนี้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประทับใจเนื้อหาของหนังสือ "ครอบครัวอบอุ่น"ว่าเป็นหนังสือที่ดี อ่านเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

   ก่อนเริ่มทำข้อสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ พร้อมร่วมกันร้องเพลง World-PEC และรับฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เกี่ยวกับอานิสงส์ของการสอบ ในครั้งนี้

      จากนั้นจึงเริ่มลงมือทำข้อสอบ ซึ่งแต่ละทีมได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี และแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน คนหนึ่งคอยอ่านโจทย์ อีกคนก็คอยเปิดหนังสือหาคำตอบ และต้องช่วยกันระดมสมองก่อน จะตอบโจทย์ในแต่ละข้อ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง และอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของธรรมะอย่างแท้จริง

พ่อเมืองร่วมสอบ World-PEC

      การสอบ Wolrd-PEC ครั้งที่ ๒ นี้ นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมศีลธรรม ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อความสงบร่มเย็นของสังคมไทย จึงได้สมัครเข้าร่วมสอบ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับข้าราชการและประชาชนในจังหวัด ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีพ่อเมืองสมัครเข้าร่วมสอบถึง ๑๐ จังหวัด ประกอบไปด้วย

๑. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

๒. นายอำนาจ ผการัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

๓. นายภาณุ อุทัยรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

๔. ดอกเตอร์ปรีชา เรืองจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๕. ดอกเตอร์ประภากรณ์ สมิติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๖. นายวิชม ทองสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๗. นายวิชัย ไพรสงบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๘. นางพรรณี แจ่มสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

๙. นายอานนท์ มนัสวาณิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

๑๐ นายถาวร พรหมมีชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

       นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ร่วมสอบแล้ว ยังมีข้าราชการฝ่ายปกครองในระดับอำเภอ และระดับตำบลรวมถึงทหาร
ตำรวจ เข้าร่วมการสอบ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีว่า โครงการนี้ จะสามารถขยายและเผยแพร่
ไปสู่ภาคราชการได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

"ปกาเกอญอ" ก็สอบด้วย

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล