วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๒ บุญอัศจรรย์..เชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์

 

เรื่องจากปก

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโร

 
 

๒ บุญอัศจรรย์..

เชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์

*อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
*หล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำ

          เคยมีคนตั้งข้อสังเกตว่า คนพาลเมื่อเกิดขึ้นในสังคมใด แม้จำนวนเพียงไม่กี่คน แต่ก็สามารถทำให้สังคมนั้น ๆ วุ่นวายโกลาหลได้ ทำให้ต้องมีการสร้างกระบวนการต่าง ๆ มารองรับเพื่อการป้องกันและแก้ไข นับตั้งแต่หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ตำรวจ อัยการ ศาลยุติธรรม สถานที่คุมขัง สถานที่บำบัด ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องใช้กำลังคนจำนวนมาก เพื่อใช้ในกระบวนการดังกล่าวแล้ว ยังต้องใช้งบประมาณมาเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมายมหาศาล นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนขวัญกำลังใจ และความมั่นใจที่จะลงทุน ประกอบการ หรือทำการค้าขาย หรือทำมาหากินในสังคมนั้น ๆ จากข้อสังเกตนี้ จึงมีหลายความคิดจากหลายคนที่ต้องการจะสร้างคนดี รักษาคนดี และขยายเครือข่ายคนดีให้มีกำลัง เข้มแข็งในสังคมขึ้นมา ดังนั้น การบังเกิดขึ้นของคนดี และการยกย่องคนดีในสังคมให้เป็นต้นแบบหรือเป็นผู้นำแห่งความดี

          จึงเป็นสิ่งที่จักต้องทำให้มี และทำให้เกิดขึ้นในสังคม ดังเช่น การบังเกิดขึ้นของสุดยอดแห่งบุคคลผู้ประเสริฐ คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งที่สังคมชาวโลก ทั้งหลายจะพึงตระหนักถึงความโชคดีของตนเอง และย้อนมองตนเองว่าจะต้องทำหน้าที่เรียนรู้ความดีจากพระพุทธองค์ มุ่งสั่งสมความดีให้กับตน จนถึงการสร้างเครือข่ายคนดี ยกย่องคนดี หรือประกาศคุณความดีของคนดี เพื่อก่อให้เกิดคนดีขึ้นในสังคมอีกทั้งในปัจจุบันสู่อนาคตต่อไป และในขณะนี้ที่ประเทศไทยกำลังมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในบ้านเมือง นับตั้งแต่การทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์นับล้านรูปทั่วประเทศ การรวมกันทำความดีของเด็กดีวีสตาร์นับล้านคน จนกระทั่งการเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระภิกษุสงฆ์นับพันรูป เพื่ออัญเชิญรูปเหมือนทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ กำลังเป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งโรจน์ของประเทศชาติบ้านเมือง อันประดุจรุ่งอรุณแห่ง ศีลธรรมกำลังกลับคืนมาสู่สังคมดั่งเช่นในสมัย พุทธกาล

บูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

          พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือที่นิยมกล่าวถึงนามของท่านอย่างติดปากว่า “หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ” ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้นอกจากจะประกาศคุณความดีอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ อีกทั้งยังเป็นพยานยืนยันว่า พระพุทธธรรม คำสอนนั้นมิใช่เพียงความรู้ในตำรา และไม่เพียงแต่จะทำให้เรา “รู้ได้” เท่านั้น แต่ยังสามารถ “เข้าถึงได้” ก่อให้เกิดความดีอันประเสริฐแก่ ผู้ปฏิบัติจริง สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติตาม และกลายเป็นการจุดประกายแห่งความสว่างไสว แห่งการแผ่ขยายพระพุทธธรรมคำสอน และเป็นแนวทางที่ถูกต้องของการประพฤติปฏิบัติของ ชาวพุทธทั้งหลาย ถือเป็นการสร้างคนดี รักษาคนดี อีกทั้งยังแผ่ขยายความดีอันประเสริฐ และบังเกิดให้เป็นส่วนสำคัญแห่งการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนา อันจะนำมาซึ่งความสุขสงบทั้งแก่บุคคลทั้งปวง ตลอดจนยังความดีและความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในสังคมชาวโลกต่อไปได้ บุคคลเช่นหลวงปู่วัดปากน้ำ จึงเป็นบุคคลผู้ควรแก่การบูชา ดังนั้น การจะยกย่องประกาศคุณท่าน จึงเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล แก่บุคคลผู้ทำการเคารพบูชา และเพราะความมากล้นเกินคณาถึงคุณธรรมและคุณวิเศษของท่าน จึงก่อให้เกิดแรงศรัทธารวมกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ทำการ หล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำล้วน ๆ ซึ่ง การที่จะมีรูปเหมือนบุคคลที่ทำด้วยวัตถุธาตุ อันล้ำค่าเช่นนี้ ทำให้มองไปถึงความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าตลอดจนพระพุทธธรรมคำสอน ว่าช่างมีความล้ำเลิศยิ่งนัก ที่สามารถทำให้บุคคล ผู้ประพฤติปฏิบัติจริงและเข้าถึงจริง กลายเป็นบุคคลผู้ประเสริฐอันมหาชนยกย่องบูชา จนเกิดแรงศรัทธาหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำขึ้นมา ประดุจเป็นอนุสาวรีย์แห่งคนดีที่ผู้คนทั้งหลายจัก พึงดำเนินรอยตาม

 
 

อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา

         แม้พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ จะละสังขารนานมาแล้วกว่า ๕๐ ปี แล้วก็ตาม แต่ยังมีบุคคลร่วมยุคสมัยของท่านจำนวนไม่น้อยยังมี ชีวิตอยู่ หลายท่านได้พบกับอานุภาพแห่งธรรมที่ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เทศน์สอนและได้ปฏิบัติตาม หลายท่านได้พบอานุภาพแห่งบุญ ที่ได้ร่วมทำไว้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ และหลายท่านได้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองจากบารมีธรรมที่ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเมตตาอนุเคราะห์ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นเรื่องราวเล่าขานสืบต่อ ๆ กันมาด้วยความปลาบปลื้มยินดี แม้ในปัจจุบันบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ก็ยังส่งมาปกป้องคุ้มครองรักษาแก่บุคคลผู้บูชารำลึกถึงท่าน เช่น ช่วยให้รอดตาย หายป่วย รวยอัศจรรย์ เป็นต้น ดังนั้น การจะร่วมอนุโมทนาและบูชาในคุณธรรมและคุณวิเศษของบุคคลผู้ควรบูชา คือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำนั้น ย่อมสามารถทำได้ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ด้วยอามิสบูชานั้น สามารถร่วมถวายปัจจัย หรือร่วมมีส่วนในเนื้อวัตถุทองคำที่นำมาหล่อเป็นรูปเหมือนของท่าน เพราะมีหลายท่านปรารภว่า แม้ได้ยกมือไหว้อนุโมทนา ในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ก็มีความปลาบปลื้มมากแล้ว หากจะร่วมมีส่วนในการถวายปัจจัย หรือแม้แต่เนื้อทองคำที่พอจะมีของตน ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรูปกายทองคำของพระเดชพระคุณท่าน ย่อมจะทำให้รู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจไม่รู้ลืมไปอีกนาน และมีหลายท่านมิได้ทำเพียงลำพัง ยังชักชวนบุคคลที่รักให้ร่วมบุญครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งเข้าในลักษณะของการทำความดีด้วยตนเอง และยังได้ขยายเครือข่ายความดีออกไปด้วย บางท่านปรารภถึงโอกาสดีที่มาถึงแล้ว หากจะรั้งรอหรือลังเลใจ บุญนี้ก็จะผ่านไปโดยที่ตนไม่ได้มีส่วนเลย จึงได้เร่งขวนขวายร่วมมีส่วนบุญอย่าง เต็มกำลังของตนทันทีก็มี แต่กระนั้น การจะบูชาบุคคลผู้ควรบูชานี้ ยังสามารถกระทำได้ทั้งด้วยปฏิบัติบูชา ซึ่งก็คือ การประพฤติปฏิบัติตาม คำสอนของท่าน พระเดชพระคุณหลวงปู่ปฏิบัติอย่างไร เราก็จะปฏิบัติอย่างท่าน ท่านสอนให้รู้ คุณธรรมอันใด เราก็จะเรียนรู้และมุ่งปฏิบัติตามท่าน และแม้ท่านได้รู้ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐ อันใด เราก็ขอดำเนินตามเพื่อให้ได้รู้ได้เข้าถึงธรรมนั้นเหมือนท่าน

  

การหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ

ประดุจเป็นอนุสาวรีย์แห่งคนดีที่ผู้คนทั้งหลายจักพึงดำเนินรอยตาม

ตอกย้ำพระพุทธธรรมคำสอนว่ามีความล้ำเลิศยิ่งนัก

สามารถเข้าถึงได้จริง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗

เข้าถึงธรรมกาย เข้าถึงทางหลุดพ้น

 

         การบังเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  เป็นการบังเกิดขึ้นได้ยาก แต่เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดคุณอันมหาศาล เพราะพระพุทธองค์ได้ดำเนินพุทธกิจเพื่อพาชาวโลกทั้งหลายให้เข้าถึงธรรมกายและเข้าสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้น เช่นเดียวกับพระองค์ และพระเดชพระคุณพระ-มงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) ผู้ได้ค้นพบการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรมกาย ตามแบบอย่างแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้สอนชาวโลกให้ปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรมกายในยุคปัจจุบันด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ แม้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะพบทางหลุดพ้นแล้ว แต่แทนที่ท่านจะปลีกตัวออกแสวงหาความวิเวก อยู่ลำพังตามป่าเขา และหลีกเร้นปฏิบัติตนไม่ข้องแวะกับชาวโลก ในทางตรงข้าม ท่านกลับมีเมตตากรุณาอย่างมหาศาล ที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมเมือง ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติ เพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า อุทิศตนเพื่อการเทศนาสั่งสอนและการปฏิบัติธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว แม้จะต้องพบกับความไม่เข้าใจของคนบางกลุ่ม แต่กระนั้น เกียรติคุณตลอดจนบารมีธรรมของท่านกลับปรากฏกว้างไกลไปทั่วโลก กล่าวกันว่า ในยุคของท่านเมื่อครั้งที่เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ นั้น เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง การปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงธรรมกายแห่งพระพุทธองค์ เป็นที่นิยมกันอยู่ แพร่หลาย และพระเดชพระคุณท่านได้ปักหลักศึกษาค้นคว้าธรรมะขั้นสูง ณ วัดปากน้ำอย่าง ต่อเนื่อง มีศรัทธาสาธุชนจากทุกสารทิศไป ร่วมทำบุญที่วัดปากน้ำอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้ง ขณะเดียวกันสำนักเรียนทางด้านพระปริยัติธรรม วัดปากน้ำก็มีชื่อเสียง แม้ปัจจุบันนี้ เจ้าอาวาสคือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ก็มีตำแหน่งเป็นแม่กองบาลีสนามหลวง ทำให้เกิดมีบัณฑิต นักปราชญ์ด้านพระบาลีมากมายในสังฆมณฑล นับตั้งแต่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองแม่กองบาลีฯ พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี เลขานุการแม่กองบาลีฯ ซึ่งทั้งสองท่านก็พำนักอยู่ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แห่งนี้ และท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ก็ได้สถาปนาศาสนวัตถุอันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ คือ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล อันเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายขึ้น ณ วัดปากน้ำอีกเช่นกัน

   

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำ

          ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ จะมีการจัดพิธีสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลขึ้น และใน วาระโอกาสอันสำคัญนี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัด พระธรรมกาย ก็ได้มีดำริที่จะอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำที่สำเร็จด้วยทองคำ นำไปถวาย และประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลอีกด้วย ซึ่งการจะอัญเชิญรูปหล่อทองคำดังกล่าว มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และในการอัญเชิญครั้งนี้ ได้จัดให้มีเทวรถอลังการ พร้อมด้วยขบวนพระเดินธุดงค์จำนวนพันกว่ารูป โดยเริ่มต้นเส้นทางจาริกจากวัดพระธรรมกาย ผ่านรังสิต-สะพานใหม่ ดอนเมือง ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนไปถึงห้าแยกลาดพร้าว และดำเนินตามเส้นถนนพหลโยธิน สะพานควาย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผ่านถนนราชปรารภ ประตูน้ำ เข้าสู่ย่านธุรกิจเยาวราช และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถึงวงเวียนใหญ่ธนบุรี โดยมีจุดหมายปลายทางคือวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ มี การกลั่นแผ่นดินไว้แล้วในเดือนมีนาคม ด้วยการจัดตักบาตรพระแต่ละแห่งไม่ต่ำกว่าหมื่นรูปถึง ๖ ครั้ง รวมจำนวนทั้งหมดกว่าแสนรูป ตามโครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

 


 

          และในการเดินธุดงค์ธรรมชัยครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้รักบุญและสาธุชนทั้งหลาย จะได้ร่วมกันบูชารูปหล่อทองคำหลวงปู่ ที่จะเคลื่อนไปตามเส้นทางดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมกันปูโรยกลีบกุหลาบรับการก้าวเดินของพระธุดงค์ ซึ่งมีจำนวนพันกว่ารูป ซึ่งพระธุดงค์ทั้งหลายเหล่านี้ ส่วนใหญ่เคยร่วมเดินธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์มาแล้ว ซึ่งครั้งนั้นเดินด้วยเท้าเปล่าเป็นระยะทางถึง ๓๘๑ กิโลเมตร และเมื่อถึงวัดปากน้ำแล้ว ก็จะมีพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำท่ามกลางพระมหาเถรานุเถระและมหาชน ทั้งหลายต่อไป

  

บูชาธรรมหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร

        การเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปเหมือนทองคำหลวงปู่ครั้งนี้ มีกำหนดถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน และจะมีการอัญเชิญรูปหล่อทองคำนี้ขึ้นประดิษฐาน ณ ชั้น ๔ ของพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธาน ซึ่งสิ่งอัศจรรย์ ที่จะขอบันทึกไว้ ณ ที่นี้ คือ รูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนีองค์นี้ หล่อขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ ณ วัดพระธรรมกาย โดยมีสมเด็จพระมหา-รัชมังคลาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะนั้น คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งท่านก็ได้ร่วมหย่อนแผ่นทองคำด้วย ดังนั้น การอัญเชิญและประดิษฐานรูปหล่อทองคำหลวงปู่ครั้งนี้ นอกจากจะน้อมบูชาธรรมหลวงปู่ วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังมีความปรารถนาจะบูชาธรรมแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่งมีฐานะเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านอีกเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีแห่งความสุขและความสำเร็จ เป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของมหาชนทั้งทางโลกและทางธรรม สิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในศักราชนี้ นอกจาก จะเป็นบุญใหญ่แก่แผ่นดินที่รู้จักการยกย่องคนดี สร้างให้มีคนดี มีเครือข่ายคนดี ตลอดจนเป็นสังคมที่ดีแล้ว ยังเป็นบุญอันบริสุทธิ์ที่จะติดตาม เราตัวไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

  

โอกาสทอง ๒๒ เมษายน
หล่อหลวงปู่ด้วยทองคำ

       ในวันคุ้มครองโลก อาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ วัดพระธรรมกาย จัดให้มีพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งถือเป็นโอกาสทองแห่งการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงความกตัญญูบูชาธรรม พระเดชพระคุณหลวงปู่ มหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ ที่สมควรจะได้รับการประกาศคุณงามความดีให้ขจรขจายไปทั่วโลก

       รูปหล่อทองคำหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่กำลังจะหล่อขึ้นนี้ จะนำไปประดิษฐานภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี หนึ่งในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสกราบไหว้บูชา และจะได้ศึกษาประวัติชีวิตอันงดงามของท่าน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

      ดังนั้น วันคุ้มครองโลกปีนี้ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญร่วมกันเป็นหนึ่งในบุญประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ในพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชา ธรรมกาย และในวันเดียวกันนี้ยังเป็นโอกาสทองที่พวกเราจะได้สั่งสมบุญใหญ่ ด้วยการประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุจาก ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด และพระภิกษุจาก ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัด ภาคใต้

       ๒๒ เมษายนนี้ ทุ่มชีวี บุญทับทวี ภายในหนึ่งวัน ..สร้างบุญใหญ่ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 114 เมษายน ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร