วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มปีติยินดีและกราบขอบพระคุณ

ปลื้มปีติยินดีและกราบขอบพระคุณ

เรียบเรียงจากคำขอบคุณคณะพระสังหาธิการของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

          เกล้ากระผมรู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณทุกรูปเมตตาให้เกียรติเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้เกล้ากระผมและลูก ๆ ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ถวายไทยธรรม ๒๔,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ อีกทั้งยังเมตตาให้ศีลให้พรเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ    ความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลก 
 
         สำหรับงานบุญพิธีในยามเย็นจะมีการอัญเชิญหลวงปู่ทองคำพระผู้ปราบมารเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งรูปหล่อหลวงปู่ทองคำองค์นี้จะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้เคารพสักการบูชา เป็นการบูชาธรรมพระเดช-พระคุณหลวงปู่ ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ที่เคารพรักยิ่ง และเพื่อประกาศพระคุณของท่านที่ได้ค้นพบ วิชชาธรรมกายและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย จนกระทั่งมีผู้มีบุญได้ปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมกายกันมากมาย 
 
ถวายไทยธรรม ๒๔,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ
 
         ภาพของพุทธบริษัท ๔ ที่มาพร้อมเพรียงกันสร้างบารมี ประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้ เป็นภาพแห่งมหาปีติที่งดงามน่าเลื่อมใส นับเป็นมหัคตกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีบุญที่ได้พบเห็น เป็น สัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ที่แสดงว่าธรรมะได้เจริญงอกงาม อยู่ในจิตใจของมวลมนุษยชาติ และธรรมะอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ช่วยคุ้มครองโลก ใบนี้ให้สงบสุขร่มเย็น ในยุคแห่งการกอบกู้พระพุทธศาสนา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันปกป้องฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระพุทธศาสนากลับมาเฟื่องฟูเหมือนดังยุคสมัยในพุทธกาล หรืออย่างน้อยก็ให้เหมือนกับยุคโบราณกาลที่ผ่านมา ที่บรรพบุรุษของเราได้เอาชีวิตเป็น เดิมพันในการจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดเรื่อยมาจนถึงยุคของเรา 
 
        การจัดให้มีโครงการธุดงค์ธรรมชัยในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทั้งภาคฤดูร้อนและเข้าพรรษา พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง มุ่งประกาศพระศาสนา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ ที่มุ่งมั่นตั้งใจอยากจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยาวมั่นคง   ต่อไปอีกตราบนานเท่านาน ถ้าหากทั่วทั้งสังฆมณฑลร่วมมือร่วมใจกันผลักดันโครงการเหล่านี้    รวมทั้งทุก ๆ โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ความสำเร็จในการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยามนี้จะต้องสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน 
 
        เกล้ากระผมกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณทุก ๆ รูป ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการทำงาน พระพุทธศาสนามาโดยตลอด ท้ายที่สุดนี้หากงานบุญพิธีในวันนี้มีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด เกล้ากระผมขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาอีกทั้งคำแนะนำจาก พระเดชพระคุณเพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป ขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระเดชพระคุณ          ทุก ๆ รูปมา ณ โอกาสนี้ 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร