วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วิธีเพิ่มพูนความสามารถ ในการเปิดคลังสมบัติ

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว
 
วิธีเพิ่มพูนความสามารถ
ในการเปิดคลังสมบัติ
 
ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนหนึ่ง กล่าวไว้ว่า  
 
“ หากคุณต้องการเป็นนักยกน้ำหนัก
 
คุณจำเป็นต้องฟิตตัวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ให้แข็งแกร่งเสียก่อนฉันใด

หากต้องการ 
มีความสามารถที่จะเปิดคลังสมบัติแห่งชีวิตและหยิบฉวยสิ่งดี ๆ มาครอบครอง

คุณก็จำเป็นต้องพัฒนาคุณสมบัติบางอย่าง
ขึ้นมาก่อนฉันนั้น ”
 
      คุณสมบัติที่จะเปิดคลังสมบัติได้นั้น คำสอนในพระพุทธศาสนาบ่งชี้ว่าเกิดจากการให้ เพราะการสละความตระหนี่ทำบุญให้ทานอยู่เสมอ จะช่วยพัฒนาคุณสมบัติชนิดนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องได้ และเมื่อพัฒนาได้ถึงระดับหนึ่ง ก็จะมีอานุภาพมากพอ ที่จะเปิดคลังสมบัติได้จริง ๆ ดังนั้น     ผู้มีปัญญาจึงมักหาโอกาสทำบุญทำทานอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติที่พร้อมจะเปิดคลังสมบัติแห่งชีวิตของตน และการตักบาตรพระครั้งละเป็นพันเป็น  หมื่นรูป ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มพูนคุณสมบัติที่ว่านี้แบบก้าวกระโดด
 
 
ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป จังหวัดตาก 
 
ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป จังหวัดตาก
 
 
       เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ เครือข่ายชาวพุทธอุ้มผาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ที่สนามบินอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูอนุกูลวรการ เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง เป็นประธานสงฆ์ นายสุชาติ ทีคะสุข      นายอำเภออุ้มผาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 
นายสุชาติ ทีคะสุข      นายอำเภออุ้มผาง ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป จังหวัดตาก
 
     การจัดตักบาตรในครั้งนี้ ยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ๕ อำเภอ ไปเป็นเนื้อนาบุญด้วย และมีสาธุชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งร่วมใจกันโปรยกลีบดอกดาวรวยบนเส้นทางบิณฑบาตของคณะสงฆ์อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้อำเภออุ้มผางมีที่ตั้งอยู่บนดอยสูงห่างไกลจากชุมชนมาก แต่ระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำความดีเลย      
 
ตักบาตรพระ ๑๑,๓๓๓ รูป จังหวัดลำปาง
 
ตักบาตรพระ ๑๑,๓๓๓ รูป จังหวัดลำปาง
     
        เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๑,๓๓๓ รูป ที่ถนนดวงรัตน์     อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนจำนวนมากนำข้าวสารอาหารแห้งไปตักบาตร เพื่อร่วมฉลองครบ ๑,๓๓๓ ปี ของเมืองลำปาง และเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
 
ตักบาตรพระ ๑๑,๓๓๓ รูป จังหวัดลำปาง
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 
     พิธีในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาส      วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 
ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดระยอง
 
ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดระยอง
 
       เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป บริเวณถนนสุขุมวิท     หน้าห้างโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชสิทธินายก เจ้าคณะ    จังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 
ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดระยอง
ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดระยอง
 
       การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ยังคง  ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 128 มิถุนายน ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร